Tạo miễn phí

Đăng ký trải nghiệm Miễn Phí ngay hôm nay!

Một bộ câu hỏi bám sát giá trị cốt lõi của doanh nghiệp giúp quy trình tuyển dụng & đánh giá ứng viên diễn ra chính xác nhất. Tự tay biên soạn bộ câu hỏi mang dấu ấn doanh nghiệp của bạn, thiết kế cứ để JobHopin lo hoàn toàn miễn phí!

XÂY DỰNG QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG CỦA RIÊNG BẠN

Tạo miễn phí

Đăng ký trải nghiệm Miễn Phí ngay hôm nay!

Một bộ câu hỏi bám sát giá trị cốt lõi của doanh nghiệp giúp quy trình tuyển dụng & đánh giá ứng viên diễn ra chính xác nhất. Tự tay biên soạn bộ câu hỏi mang dấu ấn doanh nghiệp của bạn, thiết kế cứ để JobHopin lo hoàn toàn miễn phí!

XÂY DỰNG QUY TRÌNH
TUYỂN DỤNG
CỦA RIÊNG BẠN

Tùy chỉnh bộ câu hỏi phù hợp với giá trị cốt lõi và văn hóa công ty để đánh giá kỹ năng, kiến thức và mức độ am hiểu doanh nghiệp của ứng viên hiệu quả hơn. 

Bộ câu hỏi chính chủ

Tạo ấn tượng khó phai với ứng viên bằng bộ câu hỏi bắt mắt, sáng tạo. Bạn gửi nội dung câu hỏi, các bước còn lại cứ để JobHopin lo!

Nâng tầm thương hiệu nhà tuyển dụng

Giúp ứng viên, thậm chí là khách vãng lai dễ dàng tiếp cận các tài nguyên và khóa học hữu ích từ doanh nghiệp của bạn. Tăng mức độ nhận diện và hiểu biết về thương hiệu!

Thư viện kiến thức mở

Tạo trò chơi

Đăng tuyển miễn phí

Giúp nhà tuyển dụng quản lý cùng lúc nhiều khâu trên một nền tảng (đăng việc miễn phí, tạo trò chơi, đánh giá ứng viên, phỏng vấn,...)

Tích hợp tất cả trong một quy trình tuyển dụng

Tùy chỉnh bộ câu hỏi phù hợp với giá trị cốt lõi và văn hóa công ty để đánh giá kỹ năng & kiến thức của ứng viên hiệu quả hơn. 

Bộ câu hỏi chính chủ

Tạo ấn tượng khó phai với ứng viên bằng bộ câu hỏi bắt mắt, sáng tạo. Bạn gửi nội dung câu hỏi, các bước còn lại cứ để JobHopin lo!

Nâng tầm thương hiệu nhà tuyển dụng

Giúp ứng viên, thậm chí là khách vãng lai dễ dàng tiếp cận các tài nguyên và khóa học hữu ích từ doanh nghiệp của bạn. Tăng mức độ nhận diện và hiểu biết về thương hiệu!

Thư viện kiến thức mở

Giúp nhà tuyển dụng quản lý cùng lúc nhiều khâu trên một nền tảng (đăng việc miễn phí, tạo trò chơi, đánh giá ứng viên, phỏng vấn,...)

Tích hợp tất cả trong một quy trình tuyển dụng

Tạo trò chơi

Đăng tuyển miễn phí

VÀ NHIỀU QUYỀN LỢI HẤP DẪN KHÁC 

Tạo miễn phí

Truyền thông bộ câu hỏi của bạn qua email, app push (thông báo đẩy) & các trang mạng xã hội
của JobHopin.

Đăng tin tuyển dụng miễn phí và tiếp cận hơn 2.5 triệu hồ sơ ứng viên tiềm năng trong hệ thống dữ liệu JobHopin.

Quảng bá thương hiệu nhà tuyển dụng (Employer Branding) và truyền tải giá trị cốt lõi, văn hóa công ty một cách sáng tạo hơn.

Cách thức đăng ký

Bước 1:
Nhà tuyển dụng
đăng ký

Bước 2:
JobHopin tiếp nhận thông tin

Bước 3:
Nhà tuyển dụng gửi
câu hỏi

Bước 4:
JobHopin tích hợp & đăng lên

Cách thức đăng ký

VÀ NHIỀU QUYỀN LỢI
HẤP DẪN KHÁC 

Tạo miễn phí

Truyền thông bộ câu hỏi của bạn qua email, app push (thông báo đẩy) & các trang mạng xã hội
của JobHopin.

Đăng tin tuyển dụng miễn phí và tiếp cận hơn 2.5 triệu hồ sơ ứng viên tiềm năng trong hệ thống dữ liệu JobHopin.

Quảng bá thương hiệu nhà tuyển dụng (Employer Branding) và truyền tải giá trị cốt lõi, văn hóa công ty một cách sáng tạo hơn.

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI 

Xem thêm

KHÁCH HÀNG CỦA
CHÚNG TÔI 

Xem thêm